Descripció de l'activitat

L’alumnat de 3r i 4t de primària aniran a la Boca de la Mina i treballaran els següents objectius: conèixer el passeig de la Boca de la Mina i difondre la importància de portar una vida saludable i els beneficis, tant a nivell psíquic com físic, que comporta la pràctica de l’exercici físic. Es realitzaran  dues sessions. La primera de caire teòric a l’aula (25 d’abril) , i la segona pràctica (27 d’abril al matí 3r de primària i 2 de maig 4 de primària) al Passeig de la Boca de la Mina senyalant els punts d’interès i mostrant in situ tot allò exposat a la sessió teòrica.