Descripció de l'activitat

L’alumnat de Cicle Inicial el dia 10 de novembre anirà a Picamoixons L’activitat consisteix en una petita sortida per veure els conreus de secà i la collita d’olives amb els pagesos de la zona. A continuació, visitarem un nou centre d’interpretació de l’Oli, en el qual realitzarem l’activitat de conserva d’olives i una activitat d’experimentació per entendre el procés d’extracció de l’oli. També visitarem el Trull de Picamoixons que és el darrer trull tradicional amb pedres i cofins de les nostres comarques.