Benvolgudes famílies, En el següent document trobareu tota la informació sobre el Pla de funcionament de l’Escola Maria Cortina pel proper curs acadèmic 2021/22.
El curs 2021-2022 s’ha organitzat per tal de garantir el dret a l’educació i la protecció dels infants i adolescents amb la màxima normalitat possible. El marc és un sistema educatiu inclusiu, que té la finalitat d’afavorir el desenvolupament personal i social de tot l’alumnat, mitjançant l’activitat educativa adreçada a atendre la diversitat i l’assoliment d’una igualtat d’oportunitats i d’accessibilitat.
La continuïtat de la situació de crisi sanitària ha fet necessària l’aplicació continuada d’una sèrie de mesures que canvien de manera notable el funcionament de la societat i també del sistema educatiu. Responsables, famílies, persones educadores i la resta del personal de les escoles s’han involucrat i s’han compromès per garantir els dos grans pilars per fer front la pandèmia: les mesures de protecció i la traçabilitat. El sistema de salut s’ha bolcat en el diagnòstic precoç de la malaltia i l’estudi àgil dels contactes estrets, i ha aplicat totes aquelles mesures epidemiològiques que han estat necessàries. Aquest Pla d’actuació estableix les bases per tal que el curs 2021-2022 es pugui dur a terme amb les màximes garanties, que busquen l’equilibri entre la protecció de la salut de les persones als centres educatius, la gestió correcta de la pandèmia i el dret de tots infants i joves a una educació de qualitat. En una societat amb grans incerteses, cal que l’escola pugui treballar amb la màxima normalitat possible. Cal donar continuïtat a l’aprenentatge, aplicant les mesures sanitàries de protecció que siguin necessàries. En el document trobareu de forma més extensa, tota la informació referent als continguts del pla d’obertura, les concrecions per a l’educació primària i l’ESO i els principis bàsics de prevenció, higiene i promoció de la salut Atentament, L’Escola
     
0

You may also like

Calendari de Curs
EXTRAESCOLARS CURS 2022-23
S’acosta l’estiu!

escola_mcortinawp