L’etapa d’educació infantil és la porta de nous coneixements, hàbits i rutines que fan que l’alumnat creixi personalment, estableixi relacions entre iguals i prengui consciència de totes les seves possibilitats en relació a la seva personalitat i al seu aprenentatge de manera progressiva i amb una coordinació específica i trimestral del professorat en relació a tot allò que engloba el procés d’aprenentatge del nostre alumnat.

Els primers anys de la gran aventura educativa comencen a les aules d’educació infantil.

Aules dotades amb pissarres digitals i tecnologies multimèdia, però sense oblidar el guix, els colors i el llapis de tota la vida.

Aules on al llarg de la setmana els nens trobaran en moltes ocasions dues mestres dinamitzant els diferents aprenentatges.

 

Infantil

 

A l’Escola treballem perquè cada nen i nena en aquesta etapa assoleixi els hàbits i rutines necessàries per aconseguir autoestima i autonomia en les accions diàries i, alhora, es porta a terme un procés d’ensenyança – aprenentatge on l’alumnat és el protagonista. Totes les activitats es caracteritzen per un treball dinàmic, estratègic i molt experimental on els nens i les nenes són el centre partint del que pensen, del que fan i el que comuniquen. La conversa i el joc són trets d’identitat del treball ja que comporta que el nen o la nena sigui qui porti el procés d’aprenentatge amb sentit i amb autoregulació.

Jugar i aprendre, el primer contacte amb la llengua anglesa (3 h setmanals), la música, la psicomotricitat i la informàtica juntament amb l’aprenentatge dels diferents àmbits del coneixement configuren el dia a dia del nostre alumnat.

Al llarg dels tres cursos l’alumnat aprèn d’una manera significativa a partir dels coneixements bàsics situats en la realitat actual i donant importància a la comunicació, a la curiositat, al descobriment i a l’experimentació per: entendre el món que els envolta, assolir les competències bàsiques de cada àrea, progressar en el moviment i el domini del seu cos, créixer en els afectes i en les relacions i ser creatius.

Per últim, cal destacar que el treball que es duu a terme en el nostre dia a dia recull totes les necessitats educatives del nostre alumnat més petit donant resposta amb desdoblaments, reforços en petit grup i atencions individualitzades en els casos necessaris per adaptar-nos al ritme i a les característiques bàsiques en relació a l’aprenentatge de cada nen i nena.