• Aula d’informàtica (a partir de P4)

 

  • Pissarres digitals en les diferents etapes educatives.

 

  • WI-FI a tot el recinte escolar

 

  • Aula d’audiovisuals

 

  • Aula de música

 

  • Mestre especialista d’anglès a partir de P3

 

  • Laboratori

 

  • Taller/aula de tecnologia

 

  • Taller educació visual i plàstica

 

  • Biblioteca

 

  • Hort escolar

 

  • Reproductors multimèdia i diferents mitjans audiovisuals