Montserrat Alberich → anglès i little artists

Sònia Aymamí: música

Gemma Cots:mestra tutora educació infantil. (I3)

Arnau Jounou/Anna Lizano: coordinador/a d’educació infantil, informàtica i suport.

Judit Cabacés: psicomotricitat i natació.

Cori Garrit → taller de petits artistes.

Maria Llauradó: mestra tutora educació infantil. (I5)

Carme López: mestra tutora d’Educació Infantil (I4)

Ricard Notario: psicomotricitat i natació.

Montserrat Alberich: anglès i suport.

Sònia Aymamí: música, suport i dramatització.

Elvira Benet: mestra tutora 2n Cicle Mitjà i suport.

Judit Cabacés: educació física a Cicle Inicial, Cicle Mitjà i Cicle Superior, suport, medi i projectes ODS a 1r de Cicle Mitjà.

Anna Cabacés: vetlladora.

Laura Carceller: mestra tutora de 2n de Cicle Superior i suport.

Elisenda Colom: mestra tutora de 1r de Cicle Superior.

Cori Garrit → taller d’art

Helena Gonçalves: anglès, teatre, science, art in English, mediadora de conflictes i suport.

Glòria Morelló: mestra tutora de 1r de Cicle Inicial i suport.

Ricard Notario: educació física i suport.

Carme Olivé: mestra tutora de 1r de Cicle Mitjà i suport.

Ana Rodríguez: mestra tutora de 2n de Cicle Inicial i suport.

Carol Tricaz: Informàtica i suport.

Maria Josep Escurriola: Ciències naturals (1r i 2n ESO), tecnologia (3r i 4t ESO) i tècniques d’estudi.

Cori Garrit: educació visual i plàstica.

Sheila Harper: auxiliar de conversa llengua anglesa.

Neus Hernández: castellà a segon cicle d’ESO, suport de llengua i francès.

Ã’scar Laguardia: suport matemàtiques, biologia i geologia (3r i 4t d’ESO)

Cori Luceño: ciències socials 1r ESO, castellà a primer cicle d’ESO, llatí (4t d’ESO), ortografia, suport de llengua i tutora de 3r d’ESO.

Ricard Notario: educació física i tutor de 4t d’ESO

Nacho Royo: anglès, valors, cultura clàssica (3r d’ESO) i tutor de 2n d’ESO.

Mar Llopis → música.

Càrol Tricaz → tecnologia (1r i 2n d’ESO), informàtica i laboratori de biologia.

Xavier Vigil: matemàtiques, física i química (3r d’ESO i 4t d’ESO) i science (3r d’ESO)

Jordi Vilanova: català, ciències socials (2n, 3r i 4t d’ESO) i tutor de 1r d’ESO.