Montserrat Alberich → anglès

Sònia Aymamí: mestra de música

Gemma Cots:mestra tutora educació infantil. (P4)

Montsant Prats:mestra tutora educació infantil. (P4) Substitueix l’excedència de la Gemma Cots

Judit Cabacés: psicomotricitat infantil.

Cori Garrit → taller d’art

Maria Llauradó: mestra tutora educació infantil. (P5)

Carme López: coordinadora d’educació infantil i reforços (Educació infantil i CI)

Anna Maria Lizano:mestra tutora educació infantil. (P3)

Montserrat Alberich: anglès i Art in English.

Sònia Aymamí: música.

Elvira Benet: mestra tutora cicle mitjà.

Català, castellà, medi, educació en valors i matemàtiques CM.

Judit Cabacés: educació física.

Anna Cabacés: vetlladora.

Laura Carceller: mestra tutora cicle superior.

Català, castellà i educació en valors CS

Elisenda Colom: mestra tutora cicle superior.

Matemàtiques i medi natural i social CS.

Cori Garrit → taller d’art

Helena Gonçalves: anglès, tallers de castellà i teatre.

Mediadora de conflictes.

Glòria Morelló: mestra tutora cicle inicial.

Català, castellà, medi, educació en valors, matemàtiques i tallers CI

Ricard Notario: educació física i reforços a CM i CS

Carme Olivé: mestra tutora cicle mitjà.

Català, castellà, medi, educació en valors i matemàtiques CM

Ana Rodríguez: mestra tutora cicle inicial.

Català, castellà, medi, educació en valors, matemàtiques i tallers CI

Carol Tricaz: Informàtica.

Maria Josep Escurriola: Ciències naturals 1r cicle d’ESO i Tecnologia a 2n cicle d’ESO. Tutora de primer cicle.

Cori Garrit: educació visual i plàstica.

Sheila Harper: auxiliar de conversa llengua anglesa.

Neus Hernández: castellà, cultura clàssica (3r ESO) i francès.

Òscar Laguardia: reforç matemàtiques, biologia i geologia 3r i 4t d’ESO.

Cori Luceño: ciències socials 1r ESO, llatí(4t ESO) i reforços

Ricard Notario: educació física.

Nacho Royo: llengua anglesa i educació en valors. Tutor de primer cicle.

Mar Llopis → música.

Carol Tricaz →reforços ESO, informàtica i tecnologia a 1r Cicle de l’ESO

Xavier Vigil: matemàtiques, física i química i Science (3r ESO). Tutor de segon cicle.

Jordi Vilanova: català (1r a 4t ESO) i ciències socials (2n, 3r i 4t d’ESO). Tutor de segon cicle.