Mariona Capdevila: mestra de música

Gemma Cots: mestra tutora educació infantil

Maria Llauradó: mestra tutora educació infantil

Carme López: coordinadora d’educació infantil i reforços (Educació infantil i CI).

Anna Roberto: mestra tutora educació infantil

Montserrat Alberich: anglès i Art in English (primària).

Sònia Aymamí: mestra de músicaa i reforç CM.

Helena Gonçalves: teatre (5è), anglès i reforç (Educació Infantil,5è, 6è).

Mediadora de conflictes.

Ana Rodríguez: mestra tutora cicle inicial.

Català, castellà, medi, educació en valors, matemàtiques i tallers CI.

Maria Cabré: mestra tutora cicle inicial.

Anglès i reforç. Responsable de les activitats de l’hort.

Elvira Benet: mestra tutora cicle mitjà.

Català, castellà, medi, educació en valors i matemàtiques CM.

Elisenda Colom: mestra tutora cicle superior.

Matemàtiques i medi natural i social CS.

Judit Cabacés: psicomotricitat (educació infantil) i educació física (P5, 1r i 2n cicle inicial) i reforç a CI i CM.

Anna Cabacés: vetlladora  i coordinadora del menjador.

Carme Olivé: mestra tutora cicle mitjà.

Català, castellà, medi, educació en valors i matemàtiques CM

Glòria Morelló: mestra tutora cicle inicial.

Català, castellà, medi, educació en valors, matemàtiques i tallers CI

Carol Tricaz: informàtica (Educació infantil i Primària), reforç a CS i reforç ESO.

Laura Carceller: mestra tutora cicle superior.

Català, castellà i educació en valors CS.

Mariona Capdevila: música.  Mediadora de conflictes ESO.

Maria Josep Escurriola: Ciències naturals 1r cicle d’ESO, informàtica i tecnologia. Tutora de primer cicle.

Cori Garrit: educació visual i plàstica (Educació Infantil, Primària i ESO) i taller d’art.

Sheila Harper: auxiliar de conversa llengua anglesa.

Neus Hernández: castellà, cultura clàssica (3r ESO) i francès.

Òscar Laguardia: reforç matemàtiques, biologia i geologia 3r i 4t d’ESO. Tutor de primer cicle.

Cori Luceño: ciències socials 1r ESO, llatí(4t ESO) i valors ètics i morals i reforços.

Ricard Notario: educació física (primària i ESO) i reforç CM

Nacho Royo: llengua anglesa

Xavier Vigil: matemàtiques, física i química i Science (3r ESO). Tutor de segon cicle.

Jordi Vilanova: català (1r a 4t ESO) i ciències socials (2n, 3r i 4t d’ESO).Tutor de segon cicle.