Montserrat Alberich → anglès

Sònia Aymamí: mestra de música

Gemma Cots:coordinadora d’educació infantil i reforços (Educació infantil i CI)

Cori Garrit → taller d’art

Maria Llauradó: mestra tutora educació infantil. (P5)

Carme López: mestra tutora educació infantil. (P4)

Anna Maria Lizano:mestra tutora educació infantil. (P3)

Montserrat Alberich: anglès i Art in English.

Sònia Aymamí: música i jocs matemàtics CS.

Elvira Benet: mestra tutora cicle mitjà.

Català, castellà, medi, educació en valors i matemàtiques CM.

Judit Cabacés: tutora grup híbrid CM.

Català, castellà, matemàtiques, medi i educació en valors a CM

Anna Cabacés: vetlladora  i coordinadora del menjador.

Maria Cabré: mestra tutora cicle inicial.

Català, castellà, medi, educació en valors i matemàtiques 1r CI

Laura Carceller: mestra tutora cicle superior.

Català, castellà i educació en valors CS

Elisenda Colom: mestra tutora cicle superior.

Matemàtiques i medi natural i social CS.

Cori Garrit → taller d’art

Helena Gonçalves: tutora grup híbrid CS, tallers de castellà i anglès.

Mediadora de conflictes.

Glòria Morelló: mestra tutora cicle inicial.

Català, castellà, medi, educació en valors, matemàtiques i tallers CI

Ricard Notario: educació física.

Carme Olivé: mestra tutora cicle mitjà.

Català, castellà, medi, educació en valors i matemàtiques CM

Ana Rodríguez: Mestra d’Educació Especial.

Maria Josep Escurriola: Ciències naturals 1r cicle d’ESO, informàtica i tecnologia. Tutora de primer cicle.

Cori Garrit: educació visual i plàstica.

Sheila Harper: auxiliar de conversa llengua anglesa.

Neus Hernández: castellà, cultura clàssica (3r ESO) i francès.

Òscar Laguardia: reforç matemàtiques, biologia i geologia 3r i 4t d’ESO. Tutor de primer cicle.

Cori Luceño/ Sònia Gómez: ciències socials 1r ESO, llatí(4t ESO) i valors ètics i morals i reforços

 

Ricard Notario: educació física.

Nacho Royo: llengua anglesa

Noemi Rubio → música, textos científics i treball de recerca 4t ESO.

Carol Tricaz →reforços ESO

Xavier Vigil: matemàtiques, física i química i Science (3r ESO). Tutor de segon cicle.

Jordi Vilanova: català (1r a 4t ESO) i ciències socials (2n, 3r i 4t d’ESO). Tutor de segon cicle.