La biblioteca escolar s’entén com un recurs fonamental per a l’adquisició de les competències bàsiques i el desplegament dels continguts curriculars, i com un element clau en l’assoliment de l’hàbit lector.

Biblioteca 4

La biblioteca de la nostra Escola es a la planta baixa de l’edifici principal. És un espai on alumnes i professors poden trobar recursos i informació en diversos suports.

Té un fons privat amb dos milers d’exemplars aproximadament, des de llibres de coneixements, volums enciclopèdics, clàssics de la literatura, col·leccions en anglès i francès, novel·les juvenils i contes infantils.

És una biblioteca amplia i lluminosa, en constant renovació i actualització anual de fons.

Disposa de diversos espais: un chill-out de lectura per als més petits, amb coixins i matalassos i prestatges de llibres a l’abast de l’infant, i també, disposa de taules de treball àmplies i movibles per tal de poder realitzar dinàmiques de lectura, activitats en grup o reforç escolar.

Està equipada amb dos ordinadors, un projector i una pantalla on es visionen pel·lícules, es fan presentacions, activitats en anglès i francès, d’entre d’altres.

És una sala que a part de tenir la funció de biblioteca, a causa de la seva estructura i adaptabilitat, s’utilitza com a sala polivalent per dur-hi a terme conferències o reunions.

A més a més, hem creat un English corner on els mestres de llengua anglesa aprofiten l’espai per penjar-hi murals, activitats dels infants i frases per pensar en anglès (sayings), per fer immersió en aquesta llengua i arribar als infants de manera visual.