Director: Nacho Royo Sans

Sotsdirectora: Ana Rodríguez Carrasco

Cap d’estudis ESO: Òscar Laguardia Salvat

Cap d’estudis primària: Laura Carceller Garcia

President: Ricard Notario Mestres

Vicepresidenta: Helena Gonçalves Tinoco

Secretària: Cori Luceño Barroso

Vocal: Glòria Morelló Solana

Tresorera: Elisenda Colom de Ossó