L’Escola Maria Cortina forma part de la xarxa d’escoles de l’AEC.

L’AEC és una associació d’escoles creada a l’any 1996 amb l’objectiu de compartir experiències i generar projectes en el món de l’educació i l’ensenyament per tal d’oferir un servei d’interés general de màxima qualitat a Catalunya.

Què fa l'AEC?

Objectius i funcionament general

Donar suport i assessorament a totes les escoles associades, en els diversos àmbits d’actuació.

Representar i defensar els interessos de les entitats associades davant els organismes oficials.

Vetllar per la formació permanent i continuada dels professionals, així com fomentar la investigació i recerca pedagògica.

Actualitzar i optimitzar la gestió pedagògica i empresarial.

Facilitar la interrelació entre les escoles , fomentar l’intercanvi d’idees.

Col·laborar amb d’altres entitats del món de l’ensenyament.

Projectar l’ensenyament com un sector de prestigi.