Consolidem els hàbits de treball que el nostre alumnat ja ha adquirit durant l’etapa de primària i iniciem un acompanyament fins les portes de l’edat adulta.

Els nois i noies incorporen al seu dia a dia de manera progressiva el sentit de la responsabilitat, de l’esforç i de l’autocrítica com a motors que els portaran a assolir els objectius marcats.

Fer-se gran implica incorporar aquests valors al nostre dia a dia i l’equip docent fa l’acompanyament necessari amb naturalitat i dedicació.

A la nostra Escola els problemes es visualitzen  com un repte a assolir, analitzant-los, planejant les diferents intervencions a portar a terme i avaluant els resultats.

eso1

 

Secundària

 

A més de les matèries que integren el currículum ESO, el nostre alumnat disposa d’una franja d’hores setmanals on treballa una segona llengua estrangera (francès), aprèn estratègies en la resolució de problemes, treballa les àrees de ciències al laboratori i disposa de desdoblaments de grups per treballar les diferents destreses de la llengua anglesa (Skills).

Les matèries de visual i plàstica i de música estan presents al llarg de tota l’educació secundària.

Al tractar-se d’una escola d’una línea afegim el valor de poder transmetre coneixements en grups reduïts. A l’últim curs de l’ESO, seguint la corresponent orientació acadèmica,  els nostres alumnes de física i química, llatí, tecnologia, francès o qualsevol altra matèria de modalitat s’agrupen en grups reduïts i així poden aprofundir i investigar de manera més acurada els diferents apartats d’aquestes assignatures rebent, una vegada més,  un tracte més individualitzat.

Al final dels estudis obligatoris, i després d’haver treballat quina és la millor orientació acadèmica, el nostre alumnat s’incorpora als estudis post-obligatoris amb una gran preparació per continuar assolint els nous reptes que els portaran fins al món professional.