Som una escola de Reus d’una línia on la tradició i la innovació es combinen amb una clara vocació de servei a les nostres famílies.

  • L’ambient familiar, el respecte pel ritme maduratiu del nostre alumnat, el seguiment acurat i l’orientació acadèmica són alguns dels pilars on es fonamenta la nostra idiosincràsia. Som una Escola que té com a finalitat el ple desenvolupament de la personalitat i capacitats dels alumnes, tot educant-los en l’exercici de la tolerància, el respecte, la llibertat i la solidaritat.
  • La vocació per l’ensenyament d’una plantilla docent estable juntament amb una bona coordinació entre cicles i etapes educatives fan de l’Escola un bon espai on l’alumnat posa en pràctica totes les destreses necessàries per encarar amb garanties els seus estudis postobligatoris.
  • Una Escola que l’alumnat fa seva i on la relació entre professors i alumnes és de confiança i respecte.
  • Una de les claus de  l’èxit dels nostres alumnes és la seva participació activa en el seu dia a dia al llarg del curs. Volem que el nostre alumnat vegi que és el gran protagonista i que totes les seves aportacions són importants i es tenen en compte. Un centre on són actors i no espectadors a totes i cadascuna de les classes i on van veient com els seus objectius personals i acadèmics es fan realitat.

Tradició

innovació

respecte

seguiment

docència estable

coordinació

participació activa

assolir objectius

La Nostra Història

Som una institució educativa present a la ciutat de Reus des de l’any 1899 on s’han format al llarg de més de 117 anys un gran nombre de persones que han contribuït amb les seves accions positives a millorar la vida de la nostra ciutat.

Som una institució educativa present a la ciutat de Reus des de l’any 1899 on s’han format al llarg de més de 117 anys un gran nombre de persones que han contribuït amb les seves accions positives a millorar la vida de la nostra ciutat.

L’Escola Maria Cortina arranca com una Escola de titularitat privada que a l’any 1985 es va transformar en una cooperativa de treball associat cosa que accentua la tasca participativa del professorat.

73.2-Història 1

Som una institució educativa present a la ciutat de Reus des de l’any 1899 on s’han format al llarg de més de 117 anys un gran nombre de persones que han contribuït amb les seves accions positives a millorar la vida de la nostra ciutat.

L’Escola Maria Cortina arranca com una Escola de titularitat privada que a l’any 1985 es va transformar en una cooperativa de treball associat cosa que accentua la tasca participativa del professorat.

Des del primer dia l’Escola ha mantingut el compromís de servir a la societat donant l’adequada formació als alumnes mitjançant una atenció i seguiment individualitzat, amb col·laboració estreta amb els pares que confien en el cos docent i formen part del nostre projecte per tal d’incidir en la formació intel·lectual i humana dels seus fills.