Abans de fer una preinscripció o matricular als nostres fills és molt important conèixer a fons l’escola on els volem portar.

Recomanem demanar una entrevista prèvia amb la direcció del centre per tal de tenir una visió real de com és el dia a dia i com es treballa a la nostra Escola.

PREINSCRIPCIÓ EDUCACIÓ INFANTIL, PRIMÀRIA I ESO

CURS 2020-21 (13 – 22 de maig de 2020)

ESCOLA MARIA CORTINA

Davant l’actual situació es promou l’ús de la sol·licitud en suport informàtic. S’elimina la necessitat de presentar la sol·licitud i la documentació en paper al centre, i queda substituïda per l’enviament del resguard de la sol·licitud i la documentació necessària, escanejada o fotografiada, mitjançant un correu al centre demanat en primera opció.

L’enllaç per poder formalitzar la preinscripció el trobareu a preinscripcio.gencat.cat.

En aquest cas, la sol·licitud de preinscripció es considera formalitzada amb l’enviament del correu electrònic, amb el resguard i la documentació acreditativa adjunta. El centre ha de contestar aquest correu justificant la recepció de la sol·licitud per a què el sol·licitant en tingui constància.

De manera excepcional, per als casos en què els sol·licitants no puguin fer la presentació telemàtica, els centres hauran d’organitzar la presentació de sol·licituds assignant una cita prèvia. La preinscripció presencial serà entre el dia 19 i el 22 de maig (la preinscripció online estarà activa fins l’últim dia).

 

Trucant al 617 881 658 rebreu les corresponents instruccions.

 

També podeu adreçar-vos a l’Escola mitjançant el correu electrònic e3002375@xtec.cat.

Les famílies que hagin de fer la sol·licitud presencialment hauran de seguir una sèrie de normes:

  • Al centre ha de venir el menor nombre possible de persones a fer les gestions (preferiblement, una sola persona);
  • S’ha de portar la documentació per a poder-la escanejar o fotocopiar i la sol·licitud emplenada des de casa. Si s’ha d’emplenar la sol·licitud en paper, porteu el vostre propi bolígraf.
  • Portar mascareta i guants.
  • No han d’acudir al centre les persones de grups d’especial vulnerabilitat o que presentin símptomes; en aquest cas, poden autoritzar per escrit a una altra persona a portar la sol·licitud i la documentació.

Per a més informació: http://queestudiar.gencat.cat/es/preinscripcio/