Descripció de l'activitat

L’objectiu últim d’aquesta activitat és promoure la participació activa dels infants en la construcció, el desenvolupament i la millora de la seva ciutat perquè raonin sobre aspectes que formen part de la seva vida sota el paràmetre dels drets dels infants.

Aquest curs es treballarà des de l’àmbit de la ‘gent gran, gent activa’.