Descripció de l'activitat

El proper dijous 26 de gener els alumnes de segon i tercer d’ESO visitaran el Museu de la Ciència i la Tècnica de Terrassa. Descripció de l’activitat i objectius: 2n ESO: El corrent elèctric i els seus efectes • Experimentar amb la generació i les propietats de l’electricitat. • Experimentar amb diversos aparells que intervenen en la generació del corrent, i la seva      transmissió i aprofitament. • Posar en pràctica el mètode científic. 3r ESO : Taller d’engranatges • Aprendre nocions bàsiques dels engranatges: tipus i relacions de transmissió. • Dur a terme exercicis pràctics i el muntatge de diferents sistemes d’engranatges. • Observar la utilització i aprofitament de les característiques dels engranatges per al  desenvolupament de diverses activitats. • Observar la utilització dels engranatges al llarg de la història.