Aquestes activitats es programen per aconseguir dos grans objectius:

  1. Treballar d’una manera més viva per conèixer la realitat de prop .
  2. Assolir una millor convivència entre els membres de la comunitat educativa, possibilitant al mestre el coneixement de l’actitud del nen/a fora del marc escolar.

ARE: Àrea de Recursos Educatius de l’Ajuntament de Reus